С какво можем да Ви помогнем по програмата ТГС България – Сърбия

Основни цели и допустими дейности и кандидати по програматавижте тук

С какво можем да Ви бъдем полезни:

I. Дружество “Знание” – София, като Ваш партньор по програмата, може да допринесе за формиране на устойчиво партньорство, да предложи ценен дългогодишен опит, отлично организирани обучения, съдействие при подготовката на проектното предложение.

Приоритети, по които можете да работите съвместно с Дружество “Знание”:

Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм:

  • Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт;
  • Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа.

Приоритетна ос 2. Младежи:

  • Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество;
  • Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи

за контакти: Мариана Манукян, Валентина Георгиева – тел: +359 2 952 2596

повече за Дружество “Знание”

 

II. Даниел СГ ООД може да бъде Ваш консултант при разработката и управлението на проект:

На етап кандидатстване

  1. Да разработим съвместно Вашата идея до готово за кандидатстване проектно предложение или да Ви предложим идея, която да разработим съвместно.
  2. Да Ви предложим подходящи партньорски организации.
  3. Да подготвим Формуляр за кандидатстване и Бюджет по проекта.

На етап изпълнение на проекта

  1. Да организираме цялостния процес на управление на проекта
  2. Да организираме процедурите за възлагане на дейности на подизпълнители.
  3. Да подготвим междинни и финален отчети, съгласно изискванията на програмата.

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация като попълните формата по-долу или на тел. 0878251700.

[contact_form]