Гергана Дееничина

Гергана е съосновател и управител на консултантска компания “Даниел СГ” ООД, предприемач, лектор.

Има завършено висше образование специалност “Изчислителна техника” в ТУ – София и допълнителни специализации “Информационни технологии” в ТУ – Берлин, “Международни икономически отношения” в ТУ – София и “Стопанско управление” в ЮЗУ.

През последните 10 години Гергана се занимава активно с иницииране, разработка и управление на проекти по различни програми за финансиране, консултации по е-бизнес и е-маркетинг на малки компании. През 2014 г. Гергана създаде инициативата “Малкият бизнес – онлайн”, чиято основна цел е да консултира и оказва помощ на новостартиращи предприемачи и работещи малки бизнеси относно подходящите начини и средства за представянето им в интернет (https://www.facebook.com/small.business.bg).

Ето и някои от последните проекти, които е инициирала и ръководила:

2013 – 2014 Малкият е-бизнес – успешен и ефективен Проектът е финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси” – процедура “Без граници”. Като резултат от този проект бяха създадени учебни материали и бяха проведени семинари на тема “Е-бизнес за начинаещи” в цялата страна. Повече информация можете да видите на страницата на проекта www.platformata.com.

2014-2016 проект REDIAPRO – Възраждане на изчезващи архитектурни професии. Проектът е международен с участието на партньори от Унгария, Великобритания, Италия, Литва, Естония, Испания. Гергана е ръководител и координатор на българското участие в проекта. Повече информация може да прочетете тук.

2013-2016  проект SMILE – Мрежа за социално и професионално включване чрез езиково обучение. Гергана е ръководител и координатор на екипа на един от българските партньори в проекта. Проектът е международен с участието на партньори от Испания, Германия, Италия, Литва, Гърция, Чехия, Финландия, Холандия, Малта, Турция, Кипър, Швейцария, Португалия.  Повече информация може да прочетете тук.

2012 – 10 E-steps – 10 стъпки към твоя е-бизнес – Гергана е инициатор и ръководител на екипа, създал цялата документация за проекта, получил финансиране от Холанската агенция към програмата “Учене през целия ивот”.

2011 –  ОНЛАЙН платформа – СПРАВОЧНИК ЗА ЦЕНИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО – smr.sek-bg.com.

2010-2013 – E-NLL – Никога не е късно да се учиш – Предоставяне на възможности за обучение на хора над 55 години. Гергана е ръководител и координатор на екипа на един от българските партньори в проекта. Проектът е международен с участието на партньори от Испания, Германия, Италия, Литва, Гърция, Чехия, Финландия, Холандия, Малта, Австрия, Великобритания, Швейцария, Португалия.  Повече информация може да прочетете тук.