SMILE :)

SMILE – Мрежа за социално и професионално включване чрез езиково обучение

Мрежата изследва възможности за промотиране на малки езици в различни обучителни, социални и икономически сектори. Проектът идентифицира области и целеви групи, които ще имат полза от прилагането и разпространението на съществуващите практики за обучение и промотиране на малки езици. Селектираните добри практики са достъпни на сайта на проекта: www.smile-network.eu.