REDIAPRO Възраждане на изчезващи архитектурни професии

От началото на месец ноември 2014 г. „Стройексперт – СЕК“ и експерти на Даниел СГ ООД участват в европейски проект, финансиран по програмата Еразъм+, Стратегически партньорства – Възраждане на изчезващи архитектурни професии – REDIAPRO.

В проекта са включени организации от осем европейски държави – Унгария, Румъния, България, Великобритания, Литва, Естония, Италия и Испания. Те развиват дейността си в областта на архитектурата, местното традиционно строителство, възстановяване и опазване на архитектурното наследство и обучението на млади специалисти в тези области.

В наши дни очакванията към строителството са свързани с природосъобразни технически решения. Традиционните строителни техники заедно със майсторската изработка по един естествен начин отговарят на изискванията за екологично мислене, както и на критериите за устойчивост. Решението се състои в простичкия метод на използване като цяло на основни ресурси от прилежащите терени, като се експлоатират много по-ефективно местните географските условия. Факт е обаче, че има едно нещо, което остава непроменено: старите умения и занаяти бавно замират в архитектурното мислене, а дизайнът на сгради се е превърнал по-скоро в каталожен труд, отколкото в майсторски занаят.

Подобно на този процес и рестраврирането на културното наследство изисква съществуването на занаятчийство с архитекурна насоченост, тъй като съхраняването и възстановяването на паметници може да бъде автентично, единствено ако се използват същите техники и материали. В някои страни от партньорството, като Великобритания например, този проблем е решен, като се осъществява обучение, което да запълни нуждата и да изгради нова генерация строители, които притежават необходимите знания и компетенции. В повечето от страните участнички това подобрение все още не е факт, но адаптирането на добри примери може да се окаже без съмнение много успешно.

Какви са очакваните резултати от изпълнението на проекта?

Екипът на REDIAPRO провежда проучване във всяка една страна относно: състоянието на професионалното образование; професиите, занаятите и строителните техники; дефиниране на региони във всяка една от страните, които традиционно са били част от една и съща строителна традиция; различни аспекти и специални изисквания, свързани с културното наследство, които трябва да се вземат под внимание; набор от добри архитектурни примери/примери за реставриране, които да станат символи на ориентираната към майсторските занаяти строителна индустрия.

Екипът на проекта събира информация за ахтектурното занаятчийство с участието на представители/ майстори в избрани професии.

В рамките на проекта ще бъдат създадени късометражни филми с майстори по избрани професии или занаяти, качени на Youtube или Vimeo Channel на проекта; многоезична платформа, съдържаща текстове на интервюта и късометражни; мрежа с представители на различни сектори, обединени от платформата на проекта, като има възможност занаятчиите да представят сами своето изкуство; обучителните институции ще представят своите учебни програми, а архитектите/ реставраторите ще покажат своето портфолио.