Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

ДАНИЕЛ СГ ООД изпълнява проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.

02 октомври 2020 г.
На 30.09.2020 г. ДАНИЕЛ СГ ООД сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.073-19857-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.
Проектът ще се изпълни с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Проектът ще се изпълнява от 30.09.2020 г. до 30.12.2020 г.
Общата стойност на проекта е 9 000,00 лв., от които 7650,00 лв. европейско и 1350,00 лв. национално съфинансиране.