10 Steps Towards your E-BUSINESS

10 стъпки към твоя Е-бизнес

Проектът “10 Steps Towards your E-business” e иницииран и подготвен за кандидатстване за финансиране по програмата “Грюндвиг – партньорства за познание” от Гергана Дееничина, експерт на Даниел СГ ООД със съдействието на Лидия Бучкова (КУТУ ООД) и Светлана Рашков (Pressure Line, Холандия). Проектът е подаден и одобрен от холандската агенция, управляваща средствата по програма “Учене през целия живот”.

Партньори по проекта са:

  • Pressure Line, The Netherlands – coordinator
  • FH JOANNEUM GmbH, University of Applied Sciences, Austria
  • Institut Francilien de Formation et de Conseils (IFFC), France
  • Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (FEVECTA), Spain
  • ALUNO Educational Centere Ltd., Hungary

Повече информация можете да намерите в уеб сайта на проекта: http://www.10-ebusiness-steps.eu