Услуги

Консултантска компания Даниел СГ ООД е създадена през 1999 г. с фокус издателска и консултантска дейност в областта на строителството.

През годините разширихме своя екип и сферите си на дейност и успешно насочваме и подкрепяме нашите клиенти в областите: предприемачество, бизнес стратегии, възможности за финансиране, онлайн бизнес, онлайн маркетинг, онлайн присъствие и представяне.

Финансиране на проекти
Екипът ни има дългогодишен опит в иницииране, подготовка, управление и отчитане на проектни предложения за финансиране по различни национални и европейски програми. 
Бизнес обучения
Даниел СГ е инициатор и координатор на проекта “Малкият е-бизнес – успешен и ефективен” и съвместно с Е-бизнес Академия организира обучения и семинари по е-бизнес и е-маркетинг. Актуалните обучения разгледайте тук.
Онлайн маркетинг
Изработваме и администрираме професионални интернет сайтове, портали, електронни магазини. Изработваме цялостни интернет маркетингови стратегии.
Издателска дейност
Издателство СЕК е специализирано за строителна и техническа литература, но има издадени книги и учебници и в областите медицина, бизнес и др. Всички наши книги можете да поръчате в Книжарница СЕК.
Строителство
Предлагаме изготвяне на количествено-стойностни сметки, консултации по нормативната уредба, оферти за строителство, техн. спецификации, инвеститорски контрол.
(част от Консорциум СЕК)
Обучения строителство
Даниел СГ съвместно с Академия СЕК организира семинари “Строителни сметки, цени и оценки”, “Инвеститорски контрол и надзор”, “Безопасност и здраве”, професионални обучения. Повече информация за обученията вижте тук.