Сроковете за подаване на проектни предложения по ЕРАЗЪМ+ 2016

Европейската комисия публикува крайните срокове за 2016 г. подаване на проектни предложения по различните дейности от програмата Еразъм+.

Ключова дейност 1

Мобилност за граждани в областта на младежта   2 февруари 2016 г.
Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението   2 февруари 2016 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта   26 април 2016 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта   4 октомври 2016 г.
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“   18 февруари 2016 г.
Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба   1 април 2016 г.

Ключова дейност 2

Стратегически партньорства в областта на младежта 2 февруари 2016 г.
Стратегически партньорства в областта на образованието,
обучението и младежта
26 април 2016 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта 4 октомври 2016 г.
Алианси на познанията, секторни алианси на уменията 26 февруари 2016 г.
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование 10 февруари 2016 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта 2 февруари 2016 г.
1 юли 2016 г.

 

Ключова дейност 3

Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения
в областта на младежта
2 февруари 2016 г.
2 февруари 2016 г.
26 април 2016 г.
4 октомври 2016 г.

 

Дейности по инициативата „Жан Моне“

Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за
институции и сдружения, мрежи, проекти
25 февруари 2016 г.

 

Дейности в областта на спорта

Само партньорства за сътрудничество в областта на спорта, свързани с Европейската седмица на спорта за 2016 г. 21 януари 2016 г.
Партньорства за сътрудничество в областта на спорта, които не са свързани с Европейската седмица на спорта за 2016 г. 12 май 2016 г.
Малки партньорства за сътрудничество 12 май 2016 г.
Само европейски спортни събития с нестопанска цел, свързани с Европейската седмица на спорта за 2016 г. 21 януари 2016 г.
Европейски спортни събития с нестопанска цел, които не са свързани с Европейската седмица на спорта за 2016 г. 12 май 2016 г.

За по-подробни указания относно подготовката и начина за кандидатстване и подаване на формуляри, моля, направете справка с ръководството за програма „Еразъм+“.

Нашият екип включва експерти от различни области, с дългогодишен опит в разработката и работата на проекти по програмите “Учене през целия живот” и “Еразъм+”. Можем да бъдем Ваш проектен партньор или да Ви свържем с подходящ партньор от друга европейска страна.

[contact_form]