Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Основна цел на програмата:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.


Срок за кандидатстване – 04.04.2016 г.:

 

С какво можем да Ви бъдем полезни:

На етап кандидатстване

  1. Да направим оценка на потенциала на компанията Ви за получаване на финансиране като направим прогноза за броя на точките, които може да получи проекта, съобразно публикуваните критерии за оценка по процедурата.
  2. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес план и Бюджет по проекта.

На етап изпълнение на проекта

  1. Да организираме цялостния процес на управление на проекта
  2. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ПМС 118.
  3. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация като попълните формата по-долу или на тел. 0878251700.

[contact_form]