За нас

Консултантска компания Даниел СГ ООД е създадена през 1999 г. с фокус издателска и консултантска дейност в областта на строителството.

Наши издания са сп. “Строителен обзор”, “Справочник за цените в строителството”, както и голям брой книги, брошури, съветници в областта на строителството.

Съвместно с Академия СЕК и Стройексперт – СЕК ЕООД регулярно провеждаме семинари и обучения за висшия и среден мениджърски персонал на строителни компании и инвеститори.

Наши клиенти са по-голямата част от общините в България, министерства, банки, държавни институции, големи, средни и малки компании, частни лица. Можем да Ви свържем с някои от тях за референции.

През годините разширихме своя екип и сферите си на дейност и успешно насочваме и подкрепяме нашите клиенти освен в областта на строителството и инвестициите и в следните направления: предприемачество, бизнес стратегии, възможности за финансиране, онлайн бизнес, онлайн маркетинг, онлайн присъствие и представяне.

Екипът ни е подготвил за кандидатстване и координирал множество проекти, финансирани по национални и европейски програми. Повече подробности можете да видите тук.

През 2013 г. инициирахме, получихме финансиране и успешно реализира проект “Малкият е-бизнес – успешен и ефективен”. Подробности за проекта и отзиви на участници в нашите семинари можете да видите на www.platformata.com.

Нашите експерти са членове на няколко европейски мрежи и организации и разполагат с подходящи контакти в различни икономически сектори.

Ако имате страхотни идеи и търсите финансиране, ние можем да бъдем Вашият надежден партньор в разработката и управлението на проекти за безвъзмездно финансиране от националните и европейските фондове.

НАШИТЕ УСЛУГИ