С какво можем да Ви бъдем полезни

Финансиране на проекти

Екипът ни има дългогодишен опит в иницииране, подготовка, управление и отчитане на проектни предложения за финансиране по различни национални и европейски програми.

Бизнес обучения

Даниел СГ е инициатор и координатор на проекта “Малкият е-бизнес – успешен и ефективен” и съвместно с Е-бизнес Академия организира обучения и семинари по е-бизнес и е-маркетинг.

Онлайн маркетинг

Изработваме и администрираме професионални интернет сайтове, портали, електронни магазини. Изработваме цялостни интернет маркетингови стратегии.
повече информация

Издателството

Издателство СЕК е специализирано за строителна и техническа литература, но има издадени книги и учебници и в други области. Всички наши книги можете да поръчате в Книжарница СЕК.

Строителство

Предлагаме изготвяне на количествено-стойностни сметки, консултации по нормативната уредба, оферти за строителство, техн. спецификации, инвеститорски контрол.
(част от Консорциум СЕК)

Обучения строителство

Даниел СГ съвместно с Академия СЕК организира семинари “Строителни сметки, цени и оценки”, “Инвеститорски контрол и надзор”, “Безопасност и здраве”, професионални обучения. Повече информация тук.

Няма невъзможни неща!

Имате страхотни идеи и търсите възможност за финансиране? Нашият опитен екип експерти може да Ви съдейства за избор на подходяща програма за финансиране, подготовка на проектното предложение, управление, администриране и отчитане на процеса на изпълнение. Можем да Ви свържем и с подходящи надеждни европейски партньори.

Нашите проекти

Нашият екип по разработка и управление на проекти

Стефка Пехливанова

Съосновател и управител на Даниел СГ, експерт управление на проекти, главен редактор сп. Строителен обзор.

Гергана Дееничина

Управител на Даниел СГ ООД, експерт управление на проекти, консултант е-бизнес и е-маркетинг.

виж повече